Privacyverklaring

Jouw persoonsgegevens
Wij, Actus Notarissen N.V., hechten grote waarde aan je privacy. We gaan dan ook uiterst zorgvuldig om met je gegevens. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor werving- en selectie- of assessmentdoeleinden. We zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij je hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven, of wanneer we daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Wat doen we met je gegevens?
• Wanneer je solliciteert op een specifieke vacature of deelneemt aan een assessment, geef je automatisch toestemming je gegevens te delen met de betreffende opdrachtgever van de vacature.
• Door het versturen van een sollicitatiebrief en/of het curriculum vitae voor een specifieke vacature, een open sollicitatie of het toesturen van je cv voor een assessment, ga je ermee akkoord dat je persoonsgegevens worden verwerkt door onze organisatie en worden opgenomen in onze database.
• Wanneer je niet in dienst treedt bij de opdrachtgever van de vacature waar je op hebt gesolliciteerd, een open sollicitatie hebt gedaan, of na afloop van een assessment, zullen we je gegevens vier weken nadat de vacature is vervuld vernietigen. Ingeval van een open sollicitatie hanteren we een bewaartermijn van twaalf weken. Indien er zich dan geen geschikte vacature heeft voorgedaan zullen we je gegevens vernietigen tenzij je zelf een langere bewaartermijn in je brief hebt aangegeven.

Wanneer verwijderen we je gegevens?
Wanneer je op enig moment wilt dat wij je gegevens verwijderen, eerder dan de hiervoor genoemde termijnen, kan je ons hierover per mail informeren (hrm@actusnotarissen.nl). We zullen je gegevens vervolgens per omgaande verwijderen.

Welke rechten heb je nog meer?
• Wanneer je gegevens onjuist of onvolledig zijn, kun je ons vragen deze aan te passen of aan te vullen; we zullen dit per omgaande doen. Ook kunnen we je, indien gewenst, inzage verlenen in de persoonsgegevens die we van je hebben.
• Indien je van mening bent dat onrechtmatig met je persoonsgegevens door ons is of wordt omgegaan, vragen we je dit eerst bij ons te melden, zodat we samen kunnen zoeken we naar een oplossing. Mocht je hierover niet tevreden zijn dan kun je hiervan melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor vragen of klachten kun je contact opnemen met: de heer M. (Marcel) Jaring (m.jaring@actusnotarissen.nl).

Werken bij Actus

Wij hebben momenteel geen openstaande vacatures.

Nieuwsgierig? Kijk dan hier voor de vacatures?