“Zorgvraag per wijk in kaart”

Burgemeester Ter Heegde: gemeenten moeten zorgverleners en ontwikkelaars faciliteren

ALKMAAR, 29 mei 2015 – Gemeenten in de regio moeten binnen een jaar op wijkniveau de demografische ontwikkelingen voor de komende twintig jaar in kaart hebben gebracht. Met die gegevens in de hand kan de concrete vraag naar zorg worden becijferd en kunnen zorgverleners en vastgoedontwikkelaars gericht aan de slag met de realisering van voorzieningen.

Dit stelde burgemeester Han ter Heegde van Heerhugowaard donderdag tijdens de achtste editie van het Vastgoed Symposium van de Stichting Vastgoed Rapportage (SVR) in het Afas Stadion. Thema dit jaar was ‘Zorgen voor morgen’, inhakend op de grote maatschappelijke ontwikkelingen van deze tijd: snelle vergrijzing, oplopende zorgkosten, een groeiende behoefte aan zorg aan huis, en – door de ontmanteling van de AWBZ – een groeiende (regie)rol van gemeenten als het gaat om zorg.

Volgens Ter Heegde hebben nog te weinig gemeenten duidelijke plannen om het “sterk versnipperde zorgveld” in de wijken goed te accommoderen. Hij mist bovendien urgentiegevoel. “Deze tijd stelt hele andere eisen: huisartsen onder één dak en gezondheid onder één dak in de wijk, diagnostische centra binnen bereik. Maar gemeenten hebben de ‘zorgarchitectuur’ die dat vraagt helemaal nog niet in kaart gebracht.” Hij riep gemeenten op dit snel ter hand te nemen en noemde het zijn “missie” om in de regio een hoog urgentiegevoel te bewerkstelligen.

Samenhang
Ter Heegde – die benadrukte dat herontwikkeling van bestaand onroerend goed waar mogelijk het uitgangspunt moet zijn – koppelde aan zijn getrapte model (wijk-gemeente-regio) ook de noodzaak van samenhang met de plannen van MCA Gemini Groep (MGG) voor het nieuwe Regionaal Topklinisch Interventiecentrum in Heerhugowaard. Dat lijkt na jaren van voorbereiding van de grond te komen.

Topman Harry Luik vertelde in zijn bijdrage tijdens het door dagvoorzitter Wouke van Scherrenburg geleide symposium dat de Raad van Bestuur van MGG in juni de definitieve klap op de businesscase geeft. In de tweede helft van dit jaar gaat het ziekenhuis vervolgens de boer op om de financiering rond de krijgen. Medio 2016 gaat de eerste paal de grond in. Twee jaar daarna moet het klaar zijn, om in 2019 in gebruik te worden genomen. In totaal is met de bouw ruim 250 miljoen euro gemoeid. Luik schetste de ontwikkeling van een breed stelsel van complementaire zorgvoorzieningen in het gebied boven het Noordzeekanaal, gemeentelijk, regionaal en bovenregionaal. “Wij prediken samenwerking”, zei Luik.

Gouden Baksteen
De Gouden Baksteen die traditiegetrouw tijdens het SVR-symposium wordt uitgereikt door bestuurslid Hans Eskens, werd dit keer in de wacht gesleept door Timpaan in Rijsenhout. ‘De andere ontwikkelaar’, zoals het bedrijf zich noemt, richt zich op betaalbare projecten en ontwikkelt veel voor starters, ouderen en minder validen. Door te focussen op de combinatie kwaliteit/betaalbaarheid en de ogen gericht te houden op de klant doorstond het de crisis van de afgelopen jaren met vlag en wimpel. Timpaan realiseerde in deze regio onder meer projecten in Alkmaar, Heiloo en Heerhugowaard.

Werken bij Actus

Wij hebben momenteel geen openstaande vacatures.

Nieuwsgierig? Kijk dan hier voor de vacatures?