Vanaf 1 januari 2015 voorlopig energielabel

Huiseigenaren die nog geen energielabel hebben, ontvangen in januari 2015 per brief een voorlopig energielabel. Hiermee worden ze bewust gemaakt van de energieprestatie van hun woning en de mogelijkheid hierin verandering te brengen.
Op het moment van verkoop of verhuur van hun woning moeten huiseigenaren een definitief energielabel kunnen overhandigen. Dit blijkt uit een brief van minister Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst aan de Tweede Kamer.

Volgens de minister is er in Nederland veel kennis over de woningvoorraad in publieke databases te vinden en is er relatief uniform gebouwd. Hierdoor zijn veel gegevens bekend die nodig zijn om een energielabel automatisch te genereren. Woningeigenaren kunnen vanaf 1 januari 2015 via een internetapplicatie het definitieve energielabel aanvragen. Dit gebeurt aan de hand van maximaal tien vragen en het aanleveren van informatie over de woning. Vervolgens wordt het digitale dossier naar een erkend deskundige gestuurd die het beoordeelt, valideert, en registreert in de database van de Rijksoverheid. Daarna ontvangt de huiseigenaar het energielabel per mail van de Rijksoverheid.

Sanctie opleggen door ILT
Minister Blok denkt dat door dit nieuwe systeem woningeigenaren geholpen worden om snel en gemakkelijk een energielabel aan te vragen en uiteindelijk te voldoen aan de verplichting om een energielabel te hebben op het transactiemoment.
In verband met de Europese richtlijn zijn alle lidstaten verplicht de invoering van het energielabel/energieprestatiecertificaat te bevorderen. De richtlijn vereist dat de verkoper het certificaat overhandigt aan de koper bij het sluiten van de koopovereenkomst.

In een eerder voorstel van voormalig minister Liesbeth Spies stond de sanctie dat notarissen bij het ontbreken van een energielabel dienst moesten weigeren. In het huidige voorstel is die maatregel niet teruggekomen. De minister geeft nu de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) opdracht te controleren of een energielabel overhandigd is. Door een koppeling van de databases van het Kadaster met de energielabeldatabase zou de ILT alle overtredingen direct in beeld moeten hebben. Inzet van Blok is om zoveel mogelijk deze overtredingen te herstellen. Het meest aangewezen instrument voor het ILT is daarvoor de last onder dwangsom. Als de verkoper foute gegevens heeft aangeleverd bij de aanvraag van het energielabel, kan de koper daarnaast privaatrechtelijke stappen jegens de verkoper nemen.

Werken bij Actus

Nieuwe toppers gezocht!
We zijn op zoek naar een beginnende kandidaat-notaris voor onze vestiging in Amsterdam, een (bijna) waarnemingsbevoegde kandidaat-notaris voor onze vestiging in Amsterdam.

Nieuwsgierig? Kijk dan hier voor de vacatures?