Soepel omgaan met schenkingsvrijstelling

Mensen die in 2014 een eigen woning hebben die in aanbouw is, kunnen ook volgend jaar gebruikmaken van de tijdelijke verruiming van de schenkingsvrijstelling. Voorwaarde is dat ze in 2014 minimaal de eerste termijn van het aankoopbedrag voor de nieuwbouwwoning hebben voldaan. Minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst) geeft hiermee antwoord op Kamervragen van Kamerlid Henk Krol (50Plus/Baay-Timmerman).

Schenkingen die worden gebruikt voor verbouwing, onderhoud of verbetering van de woning kunnen nog tot 1 januari 2017 worden besteed. De minister geeft aan dat, in tegenstelling tot berichtgeving door Netwerk Notarissen, alleen gebruik kan worden gemaakt van de tijdelijke verruimde vrijstelling voor verbetering of onderhoud als de ontvanger van de schenking in 2014 al de eigen woning bezit. Daarbij geldt bovendien dat de schenking voor 1 januari 2015 moet zijn ontvangen.

Bouwtermijnen
Volgens de wet kan de vrijstelling alleen worden gebruikt voor de termijnen die voor 31 december 2014 worden betaald. Het kabinet heeft besloten de tijdelijk verruimde vrijstelling niet te verlengen maar acht het wel wenselijk om soepel om te gaan met de regels waar het gaat om een woning in aanbouw. Voor situaties waarin in 2014 al een begin is gemaakt met de besteding van een geschonken bedrag voor een woning in aanbouw, zal het kabinet goedkeuren dat de tijdelijk verruimde vrijstelling toch van toepassing is op de besteding van het resterende bedrag in 2015. Het bedrag dat in 2014 nog niet besteed is, zal dan besteed moeten worden aan de eerstvolgende bouwtermijn(en) in 2015. De exacte voorwaarden waaraan deze goedkeuring gebonden is, zullen op korte termijn in een beleidsbesluit worden bekendgemaakt.

Bron: KNB NotarisNet

Uitstapje

Vandaag zijn onze kantoren vanaf 15.00 uur gesloten vanwege een personeelsuitje.
Maandag 14 oktober a.s. zijn wij u graag weer van dienst.

 

Geslaagd!

Onze topper Selina Kaag (vestiging Alkmaar) heeft haar opleiding Onroerend goedrecht gehaald!
Van harte gefeliciteerd!
Lees meer>

Wat is uw testamentmoment

Eerste kleinkind, nieuwe liefde of een stukgelopen relatie. Op zulke momenten denkt u vast niet aan een testament. Terwijl dat wel belangrijk is! Want deze gebeurtenissen zorgen voor een grote verandering in uw leven. Wilt u weten of dit uw testamentmoment is?
Doe hier de check.