Pensioenverevening na echtscheiding vereenvoudigd

Pensioenverevening na een echtscheiding wordt in de toekomst een stuk eenvoudiger. Een aangekondigd wetsvoorstel van minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) moet ervoor gaan zorgen dat ex-partners niet pas jaren na hun scheiding regelen hoe de gezamenlijk opgebouwde pensioenrechten worden verdeeld. Conversie wordt de standaard.

Op dit moment wordt ouderdomspensioen na scheiding verevend. Dat betekent dat de verdeling van de pensioenrechten wordt uitgesteld naar het moment van uitkering van het pensioen. De ex-partner krijgt alleen een rechtstreekse aanspraak op de pensioenuitvoerder als binnen twee jaar na de scheiding een verzoek daartoe is gedaan. Blijft dat verzoek uit, dan moeten de ex-partners er onderling uit zien te komen. Bij twintig tot veertig procent van de scheidingen vergeet men dit verzoek tijdig te doen.

Ja, tenzij
In de toekomst gaan pensioenfondsen automatisch het ouderdomspensioen regelen, direct na de scheiding. Het huidige uitgangspunt ‘nee, tenzij u een formulier toestuurt’, verandert in ‘ja, tenzij u aangeeft dat u het pensioen niet wilt verdelen’.

Conversie
Wat ook verandert is dat conversie de standaard wordt. Tot nu toe was verevening standaard: beide ex-partners hebben recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd en dat recht kunnen zij pas geldend maken op het moment van uitkering van het pensioen. Bij conversie wordt het pensioen al direct na de scheiding gesplitst zodat partners na de scheiding niet meer van elkaar afhankelijk zijn en duidelijker wordt waarop ieder recht heeft. Beide ex-partners zullen dat in een eigen pensioenoverzicht kunnen zien.

Ingekort
Onder invloed van de Wet beperking gemeenschap van goederen die op 1 januari 2018 is ingegaan, zal ook de berekening van het bijzonder partnerpensioen wijzigen. De voorhuwelijkse periode wordt bij die berekening niet meer meegenomen. Daarmee loopt voortaan de periode waarover het bijzonder partnerpensioen wordt berekend, gelijk aan de periode waarover het ouderdomspensioen wordt berekend. Dit wordt via de Pensioenwet gewijzigd. Minister Koolmees verwacht dat hij het nieuwe wetsvoorstel medio 2019 aan de Tweede Kamer kan sturen.

Bron: KNB

Werken bij Actus

Nieuwe toppers gezocht!
We zijn op zoek naar een kandidaat-notaris voor onze vestiging in Hoorn, een receptioniste/administratief medewerker voor onze vestiging in Hoorn.

Nieuwsgierig? Kijk dan hier voor de vacatures?