Overstap naar eeuwigdurende erfpacht

De voordelen
Dus u wilt overstappen naar eeuwigdurende erfpacht? Als u een aanvraag hiervoor hebt ingediend vóór 8 januari 2020 bij de gemeente Amsterdam, dan maakt u gebruik van de meest gunstige voorwaarden, waaronder een overstapkorting van 35% en het laagst mogelijke canonpercentage van 2,39%. Bij de berekening wordt tevens gebruik gemaakt van de WOZ-waarde uit 2015 (met peildatum 1 januari 2014) of 2016 (met peildatum 1 januari 2015), afhankelijk van welke WOZ-waarde voor u gunstiger (lager) is.

Ook overstappen na 8 januari 2020 kan nog zeer voordelig zijn. U krijgt dan een overstapkorting van 25%, het laagst mogelijke canonpercentage van 2,39% en bij de berekening wordt gerekend met de WOZ-waarde van het afgelopen jaar (met peildatum van 2 jaar geleden). Heeft u een zeer energiezuinige woning? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor extra EPC-korting.

Het opmaken van de akte
Zodra u de aanbieding geaccepteerd heeft en Actus Notarissen aan de gemeente heeft doorgegeven, krijgen wij onder meer de aanbieding en de acceptatie toegestuurd van de gemeente Amsterdam.
Voor het opmaken van de akte hebben wij een aantal gegevens van u nodig. U ontvangt van ons dan ook een brief met bijbehorend inlichtingenformulier. Hierin kunt u bijvoorbeeld aangeven of u graag een volmacht wilt of de akte bij ons op kantoor in Amsterdam wilt ondertekenen.
Zodra wij deze gegevens van u ontvangen hebben, kunnen wij de akte in orde maken.

Afhankelijk van uw huidige erfpachtsituatie en de keuze die u heeft gemaakt, ziet de akte er verschillend uit.
Betreft uw woning een appartement en is nog niet iedereen overgestapt, dan stellen wij de obligatoire overeenkomst overstap erfpacht voor u op. Zodra de akte opgemaakt is, sturen wij het ontwerp van de akte naar u en uw hypotheekhouder(s).
De hypotheekhouders, meestal banken, dienen namelijk toestemming te verlenen voor de overstap naar eeuwigdurende erfpacht. U heeft hier geen omkijken naar, wij regelen dit voor u. Als ook u akkoord bent met het ontwerp, kunnen we overgaan tot het ondertekenen van de akte.
Naar aanleiding van uw gemaakte keuze, ondertekent u de volmacht of de akte op ons kantoor in Amsterdam.

Is de woning geen appartement?
Dan verlangt de hypotheekhouder vaak dat uw hypotheek vernieuwd wordt. In de oude hypotheekakte wordt namelijk nog gesproken over het voortdurende erfpachtrecht. Wij stellen dan voor u een nieuwe hypotheekakte op, die u op ons kantoor in Amsterdam samen met de akte overstap erfpacht kunt ondertekenen.

Heeft u vragen of bent u benieuwd naar onze kosten?
Neem dan gerust contact met ons op via het volgende telefoonnummer: 020 577 75 55.
Stuurt u liever een e-mail? Dat kan uiteraard ook, ons e-mailadres is amsterdam@actusnotarissen.nl.

Auteur: mr E.R Scheffers, kandidaat-notaris Actus Notarissen Purmerend

Overstap naar eeuwigdurende erfpacht Amsterdam

Overweegt u om over te stappen naar eeuwigdurende erfpacht in Amsterdam? Wilt u meer weten over de voordelen hiervan en de procedure? Wij helpen u hier graag bij.
Lees meer>


Werken bij Actus

We hebben de volgende vacatures.
Lees meer>
 

Coronabeleid Actus Notarissen

Hoe gaat Actus Notarissen N.V. om met het Coronavirus?
Lees meer>