Op afstand passeren is toegestaan

In uitzonderlijke situaties mogen notarissen een testament via videoverbinding passeren, zonder dat de testateur de akte zelf ondertekent. 
In deze situatie wordt de verplichte ondertekening van de akte vervangen door de verklaring dat de testateur vanwege de beperkende maatregelen als gevolg van het coronavirus, niet in staat is de akte te ondertekenen.
De notaris maakt hiervan vervolgens melding in de akte.

Spoedwetgeving
Om mogelijke rechtsonzekerheid over de juridische geldigheid van testamenten of andere akten, die op deze manier zijn opgesteld, te voorkomen, heeft minister Dekker een passage hierover opgenomen in de vorige week aangenomen spoedwetgeving voor COVID-19. Daarin is vastgelegd dat mensen ook via audiovisuele middelen voor de notaris kunnen verschijnen. ‘Hiermee wil ik onduidelijkheid over de authenticiteit van, onder meer, testamenten die onder de huidige omstandigheden door de notaris langs audiovisuele middelen zijn gepasseerd, wegnemen.’

Bron: KNB

Werken bij Actus

Wij hebben momenteel geen openstaande vacatures.

Nieuwsgierig? Kijk dan hier voor de vacatures?