Mantelzorgers en erfbelasting 

Meerderjarige kinderen die kunnen aantonen dat zij aan hun ouders mantelzorg verlenen kunnen voor de Successiewet onder voorwaarden als partner worden aangemerkt. Daardoor komen zij bij een erfenis in aanmerking voor een vrijstelling van 603.000 euro in plaats van 19.114 euro.
 
Mantelzorgcompliment
Een van de voorwaarden om voor de erfbelasting als partner aangemerkt te worden is het ontvangen van een mantelzorgcompliment, een eenmalige netto-uitkering van ongeveer 250 euro die kan worden aangevraagd bij de Sociale Verzekeringsbank.
 
Mantelzorgers met notarieel samenlevingscontract
Mantelzorgers met een notarieel samenlevingscontract zijn partners voor de erfbelasting als ze voorafgaand aan het overlijden minstens 6 maanden aan de volgende voorwaarden voldoen:
1. U hebt een door een notaris opgemaakt samenlevingscontract met een wederzijdse zorgverplichting.
2. De mantelzorger heeft een mantelzorgcompliment ontvangen in het kalenderjaar voor het jaar van overlijden. Een mantelzorgcompliment is een eenmalige netto-uitkering. De Sociale Verzekeringsbank verleent de uitkering, onder voorwaarden, na aanvraag van de zorgvrager.
3. U bent bloedverwanten in de 1e graad, dat wil zeggen ouder en kind.
4. U bent allebei meerderjarig.
5. U staat, na de 18e verjaardag van het kind, allebei op hetzelfde adres ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente of een vergelijkbare administratie buiten Nederland.
6. U mag maar met 2 personen aan de voorwaarden hierboven voldoen. 3 of meer mensen kunnen niet allemaal elkaars partner zijn.
 
Overgangsregeling notarieel samenlevingscontract
Mantelzorgers die samenwonen moeten vanaf 1 januari 2012 een notarieel samenlevingscontract met wederzijdse zorgverplichting hebben.
Hebt u tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2012 een samenlevingscontract met wederzijdse zorgverplichting afgesloten? Dan hoeft dit contract niet minstens 6 maanden oud te zijn. Als u wel voldoet aan de andere voorwaarden die hierboven staan, bent u dus partners voor de erfbelasting.
 
Mantelzorgers zonder notarieel samenlevingscontract
Mantelzorgers zonder een notarieel samenlevingscontract zijn ook partners voor de erfbelasting als ze aan de volgende voorwaarden voldoen:
1. De mantelzorger heeft een mantelzorgcompliment ontvangen in het kalenderjaar voor het jaar van overlijden. Een mantelzorgcompliment is een eenmalige netto-uitkering. De Sociale Verzekeringsbank verleent de uitkering, onder voorwaarden, na aanvraag van de zorgvrager.
2. U bent bloedverwanten in de 1e graad, dat wil zeggen ouder en kind.
3. U bent allebei meerderjarig.
4. U staat allebei minimaal 5 jaar op hetzelfde adres ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente of een vergelijkbare administratie buiten Nederland.
5. U mag maar met 2 personen aan de voorwaarden hierboven voldoen. 3 of meer mensen kunnen niet allemaal elkaars partner zijn.
Als een mantelzorger samenwoont met beide ouders, dan zijn de ouders elkaars partner en niet de partner van de mantelzorger.
 
Heeft u hierover vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.


< Terug

Werken bij Actus

Voor onze vestiging in Hoorn zijn we op zoek naar een een receptionste die ook administratieve ondersteuning kan bieden! Iets voor jou?
Lees meer>
 

Overstap naar eeuwigdurende erfpacht Amsterdam

Overweegt u om over te stappen naar eeuwigdurende erfpacht in Amsterdam? Wilt u meer weten over de voordelen hiervan en de procedure? Wij helpen u hier graag bij.
Lees meer>
 

Coronabeleid Actus Notarissen

Hoe gaat Actus Notarissen N.V. om met het Coronavirus?
Lees meer>