Mantelzorgers en erfbelasting 

Meerderjarige kinderen die kunnen aantonen dat zij aan hun ouders mantelzorg verlenen kunnen voor de Successiewet onder voorwaarden als partner worden aangemerkt. Daardoor komen zij bij een erfenis in aanmerking voor een vrijstelling van 603.000 euro in plaats van 19.114 euro.
 
Mantelzorgcompliment
Een van de voorwaarden om voor de erfbelasting als partner aangemerkt te worden is het ontvangen van een mantelzorgcompliment, een eenmalige netto-uitkering van ongeveer 250 euro die kan worden aangevraagd bij de Sociale Verzekeringsbank.
 
Mantelzorgers met notarieel samenlevingscontract
Mantelzorgers met een notarieel samenlevingscontract zijn partners voor de erfbelasting als ze voorafgaand aan het overlijden minstens 6 maanden aan de volgende voorwaarden voldoen:
1. U hebt een door een notaris opgemaakt samenlevingscontract met een wederzijdse zorgverplichting.
2. De mantelzorger heeft een mantelzorgcompliment ontvangen in het kalenderjaar voor het jaar van overlijden. Een mantelzorgcompliment is een eenmalige netto-uitkering. De Sociale Verzekeringsbank verleent de uitkering, onder voorwaarden, na aanvraag van de zorgvrager.
3. U bent bloedverwanten in de 1e graad, dat wil zeggen ouder en kind.
4. U bent allebei meerderjarig.
5. U staat, na de 18e verjaardag van het kind, allebei op hetzelfde adres ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente of een vergelijkbare administratie buiten Nederland.
6. U mag maar met 2 personen aan de voorwaarden hierboven voldoen. 3 of meer mensen kunnen niet allemaal elkaars partner zijn.
 
Overgangsregeling notarieel samenlevingscontract
Mantelzorgers die samenwonen moeten vanaf 1 januari 2012 een notarieel samenlevingscontract met wederzijdse zorgverplichting hebben.
Hebt u tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2012 een samenlevingscontract met wederzijdse zorgverplichting afgesloten? Dan hoeft dit contract niet minstens 6 maanden oud te zijn. Als u wel voldoet aan de andere voorwaarden die hierboven staan, bent u dus partners voor de erfbelasting.
 
Mantelzorgers zonder notarieel samenlevingscontract
Mantelzorgers zonder een notarieel samenlevingscontract zijn ook partners voor de erfbelasting als ze aan de volgende voorwaarden voldoen:
1. De mantelzorger heeft een mantelzorgcompliment ontvangen in het kalenderjaar voor het jaar van overlijden. Een mantelzorgcompliment is een eenmalige netto-uitkering. De Sociale Verzekeringsbank verleent de uitkering, onder voorwaarden, na aanvraag van de zorgvrager.
2. U bent bloedverwanten in de 1e graad, dat wil zeggen ouder en kind.
3. U bent allebei meerderjarig.
4. U staat allebei minimaal 5 jaar op hetzelfde adres ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente of een vergelijkbare administratie buiten Nederland.
5. U mag maar met 2 personen aan de voorwaarden hierboven voldoen. 3 of meer mensen kunnen niet allemaal elkaars partner zijn.
Als een mantelzorger samenwoont met beide ouders, dan zijn de ouders elkaars partner en niet de partner van de mantelzorger.
 
Heeft u hierover vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.


< Terug

Uitstapje

Vandaag zijn onze kantoren vanaf 15.00 uur gesloten vanwege een personeelsuitje.
Maandag 14 oktober a.s. zijn wij u graag weer van dienst.

 

Geslaagd!

Onze topper Selina Kaag (vestiging Alkmaar) heeft haar opleiding Onroerend goedrecht gehaald!
Van harte gefeliciteerd!
Lees meer>

Wat is uw testamentmoment

Eerste kleinkind, nieuwe liefde of een stukgelopen relatie. Op zulke momenten denkt u vast niet aan een testament. Terwijl dat wel belangrijk is! Want deze gebeurtenissen zorgen voor een grote verandering in uw leven. Wilt u weten of dit uw testamentmoment is?
Doe hier de check.