Indien u uw erfpacht heeft omgezet van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht kan het zijn dat uw bank de voorwaarde heeft gesteld dat er een nieuwe hypotheek werd gevestigd. De daarmee verband houdende kosten zijn doorgaans door u voldaan. Recent heeft klachteninstituut Kifid uitspraak gedaan over deze kosten. In de uitspraak oordeelt Kifid dat het omzetten van een voortdurende naar een eeuwigdurende erfpachtrecht niet een zodanige wijziging is dat er een nieuw erfpachtrecht ontstaat. Het opstellen van een nieuwe hypotheekakte is derhalve niet noodzakelijk. Eist de bank toch een nieuwe hypotheekakte, dan moet de bank de kosten hiervoor dragen. Voor de uitspraak verwijs ik u naar deze link. U dient zelf contact op te nemen met uw bank voor vragen aangaande deze uitspraak.

Werken bij Actus

Wij hebben momenteel geen openstaande vacatures.

Nieuwsgierig? Kijk dan hier voor de vacatures?