De eigen bijdrage in de AWBZ

Diverse media hebben er al aandacht aan geschonken: de per 1 januari 2013 voor onder meer de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ingevoerde "vermogeninkomensbijtelling". Daardoor dient men voor langdurige zorg thuis of in een zorginstelling fors meer te gaan betalen.

Tot 1 januari 2013 werd voor de berekening van de eigen bijdrage slechts rekening gehouden met het "echte" inkomen (zoals pensioen, het rendement uit het huis) en het "fictieve" inkomen op vermogen, zoals dat in Box 3 wordt berekend.

Vanaf 1 januari is dat laatste inkomen in die zin aangepast dat er vanuit wordt gegaan dat het Box 3 vermogen een rendement van maar liefst 12 procent oplevert. Het zal duidelijk zijn dat het echte rendement van het vermogen beduidend minder oplevert, zodat velen die van zorg afhankelijk zijn, zullen gaan interen op hun vermogen.

Hoe hoog de eigen bijdrage zal zijn, hangt af van het verzamelinkomen dat de Belastingdienst vaststelt.

Net als bij de berekening van het Box 3 vermogen geldt per belastingplichtige een vrijgesteld bedrag van (2012) € 21.139,00. Iemand die minder dan dit vrijgestelde bedrag bezit, betaalt geen eigen AWBZ bijdrage.

Verder kan iemand van 65 jaar of ouder recht hebben op ouderentoeslag, waarvan de hoogte verband houdt met het inkomen uit werk en woning:

  • bij een inkomen van minder dan € 14.302,00 bedraagt de ouderentoeslag: € 27.984,00;
  • bij een inkomen tussen € 14.302,00 en € 19.895,00 bedraagt de ouderentoeslag: €13.992,00
  • bij een inkomen van meer dan € 19.895,00 is er geen recht op ouderentoeslag.

Veel zorgbehoevenden - vooral de ouderen met een fors vermogen in Box 3 - zijn dan ook met ingang van 1 januari fors meer gaan bijdragen aan de kosten van hun zorg. De hogere eigen bijdrage voor AWBZ zorg kan maximaal € 2.189,20 per maand gaan bedragen.

De mogelijkheden om deze eigen bijdrage te verminderen kunnen zijn:

  • het maken van goed testament, waarin kinderen hun erfdeel kunnen opeisen indien de langstlevende moet interen op zijn/haar vermogen;
  • in dat testament ervoor zorgen dat de rente nog kan worden aangepast;
  • het doen van schenkingen aan (klein)kinderen, in contanten of op papier. Het voordeel van een "papieren schenking" is dat de verplichte rentebetaling van 6% over de aan de (klein)kinderen schuldig gebleven bedragen voor een verdere verlaging van het Box 3 vermogen zorgt en dus "dubbel" werkt;
  • het opmaken van een notariële volmacht, indien het de bedoeling is dat ook na het intreden van wilsonbekwaamheid de schenkingen gedaan kunnen blijven worden;
  • aflossen op de hypotheekschuld;
  • groen beleggen;

Wilt u hierover meer weten, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder!

Werken bij Actus

Wij hebben momenteel geen openstaande vacatures.

Nieuwsgierig? Kijk dan hier voor de vacatures?