East meets west

We leven in een veranderende en steeds meer grensoverschrijdende wereld. Vroeger ging je naar de vaste vertrouwde notabele uit de buurt met overheerlijke koffie voor je huwelijkse voorwaarden, testamenten, verklaring van erfrecht en overdracht van je woning. Nederlands recht was vanzelfsprekend. Dat is niet meer zo. Cliënten hebben tegenwoordig vaker ook vermogen in het buitenland of trouwen met een buitenlandse partner. East meets west, ook in de notarispraktijk.

In mijn dagelijkse praktijk heb ik te maken met het recht van Turkije. Omdat dat land geen lid is van de Europese Unie, kan ik hiervoor niet de Europese Erfrechtverordening gebruiken. Die verordening maakt vererving en afwikkeling van nalatenschappen met een internationaal tintje gemakkelijker. Voor Turkije geldt dit niet. Ik ben daardoor aangewezen op het verbinden van Nederlandse en Turkse regels.

Perikelen huwelijksvermogensrecht
Veel hypotheekadviseurs en collega-kantoren kloppen bij mij aan bij de aan- of verkoop van een woning. Welk recht is van toepassing? Turks of Nederlands? Een deel van de gevallen heeft te maken met het verkopen van een woning na een scheiding. De ex-partner is al lang vertrokken naar Turkije en daar ondertussen een nieuw leven begonnen. Is verkoper in dat geval alleen beschikkingsbevoegd of hebben we de ex-partner nodig? In dat geval is het een opluchting voor partijen als ik constateer dat het Turkse recht van toepassing is. Reden hiervoor is dat het Turkse recht uitgaat van gescheiden vermogens gedurende het huwelijk. Echtgenoten zijn altijd vrij om zelfstandig over hun eigen vermogens te beschikken. Bij Nederlands recht is dat niet zomaar vanzelfsprekend vanwege de gemeenschap van goederen.

Perikelen erfrecht
Het komt steeds vaker voor dat een erflater een zomerhuis heeft in Turkije. Erfgenamen komen dan bij de Nederlandse notaris voor de afgifte van een verklaring van erfrecht. Dan ontstaan gelijk ook vragen of de erflater wellicht ook een testament heeft opgemaakt in Turkije? Kan ik zomaar een verklaring van erfrecht in Nederland afgeven en wordt dit in Turkije erkend? Ook in zulke gevallen sta ik vaak collega-notarissen bij. In Nederland opgestelde testamenten en verklaringen van erfrecht worden in principe door Turkije erkend, maar er is ook een Turkse verklaring van erfrecht nodig.

Denken in oplossingen
Niet alle notarissen hebben kennis van het Turkse recht, of van dat van een ander specifiek land. Wel hebben veel notarissen een netwerk van collega’s die die kennis wel hebben. Het draait om oplossingen bieden én dat kunnen wij als de besten.

mr E. (Emre) Teker
Kandidaat-notaris Actus Notarissen Alkmaar
072-5024455
e.teker@actusnotarissen.nl


 

Werken bij Actus

Nieuwe toppers gezocht!
We zijn op zoek naar een kandidaat-notaris voor onze vestiging in Hoorn, een receptioniste/administratief medewerker voor onze vestiging in Hoorn.

Nieuwsgierig? Kijk dan hier voor de vacatures?