BTW verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 

Waarom een hoger btw tarief?
Het btw tarief gaat omhoog om de staatskas te spekken met extra belastinginkomsten van 1 miljard in 2012 en 4,1 miljard euro in 2013. De verhoging van de btw wordt vanaf 2013 voor een deel gecompenseerd door onder andere een lagere inkomstenbelasting en loonbelasting.
 
Facturen
U moet er voor zorgen dat u tijdig uw facturen aanpast en straks 21 procent BTW vermeldt in plaats van 19 procent. In voorkomende gevallen moet u al vóór 1 oktober 2012 uw tarief aanpassen (zie hierna). Ook zult u uw prijslijsten moeten aanpassen. Misschien geldt dat ook voor bestaande overeenkomsten of uw administratieve systeem.
 
Wanneer 21 procent?
Het toe te passen tarief hangt af van het tijdstip waarop u de goederen levert of de dienst verricht. Een aantal voorbeelden:
1) als u na 30 september 2012 goederen levert of diensten verricht (lees passeert), dan bent u hierover 21 procent BTW verschuldigd. Ook al factureert u vóór 1 oktober 2012, dan moet u toch 21 procent BTW in rekening brengen;
 
2) als u na 30 september 2012 goederen levert of diensten verricht (passeert) en u vóór 30 september een stuk vooruitgefactureerd heeft. Dan moet u over de vooruitbetaling nog 2% extra in rekening brengen bij definitief passeren;
 
3) omgekeerd geldt dat als u vóór 1 oktober 2012 de goederen levert of de dienst verricht en u factureert pas ná 30 september 2012, dan brengt u toch maar 19 procent BTW in rekening.
 
(!) Tijdstip betaling of facturering niet van belang (!)
 
Beslissend voor de toepassing van het juiste BTW-tarief is het tijdstip van de dienst of de levering. De factuurdatum of het tijdstip van betaling is niet relevant. Dat betekent dat er geen BTW bespaard kan worden door bijvoorbeeld de klanten vooruit te laten betalen.
 
Overgangsmaatregel
(Op)levering van onroerende zaken Voor koop- en aannemingsovereenkomsten van onroerende zaken die vóór 1 oktober 2012 zijn afgesloten geldt een overgangsregeling. Het gaat dan om een bouwwerk dat vóór deze datum nog niet is (op)geleverd en waarin de overeenkomst voorziet in een betaling in termijnen. Het 21 procent-tarief geldt dan alleen voor de termijnen die vervallen ná 30 september 2012. Het is niet van belang wanneer de termijnen moeten worden voldaan; ook wanneer deze slechts aanleiding geven tot het berekenen van rente is de overgangsregeling van toepassing.
 
Verbouwingen
De overgangsregeling voor onroerende zaken (zie hiervoor) geldt ook voor apart overeengekomen verbouwingen waarbij de vergoeding vervalt in termijnen. De termijnen die vóór 1 oktober 2012 vervallen en die betrekking hebben op bijvoorbeeld de uitbouw van een woning of het plaatsen van een keuken kunnen dus nog steeds tegen 19 procent BTW worden gefactureerd. Onderhoud- of herstelwerkzaamheden vallen buiten de overgangsregeling.
 
Nieuwbouwwoningen
Een overgangsregeling geldt ook voor nieuwbouwwoningen. Is de koop-/aannemingsovereenkomst van de nieuwbouwwoning vóór 28 april 2012 gesloten én de oplevering van de woning vindt plaats na 30 september 2012? Dan blijft het 19% tarief voor alle termijnen tot 1 oktober 2013 gelden. Is de overeenkomst ná 28 april 2012 gesloten, geldt het volgende. Over de koop-/aanneemsom en de termijnen die vóór 1 oktober 2012 verschuldigd zijn moet 19% BTW betaald worden. Over de ná 1 oktober 2012 verschuldigde termijnen 21% BTW. Voor alleen de aankoop van een bouwkavel geld de overgangsregeling niet.
 
Voor meer vragen en antwoorden over dit onderwerp kunt u terecht op de website van de belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/nieuws/20120807_btw_verhoging U kunt aan de informatie in dit artikel geen rechten ontlenen. Evenmin kan Actus Notarissen N.V. aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste en/of onvolledige informatie welke wellicht in dit artikel is vermeld.

Werken bij Actus

Nieuwe toppers gezocht!
We zijn op zoek naar een beginnende kandidaat-notaris voor onze vestiging in Amsterdam, een (bijna) waarnemingsbevoegde kandidaat-notaris voor onze vestiging in Amsterdam.

Nieuwsgierig? Kijk dan hier voor de vacatures?