Actus Notarissen richt eerste Flex BV op! 

Op 1 oktober is het nieuwe BV recht van start gegaan.
Reden voor Actus Notarissen om, precies om middernacht, klokslag 00.00 uur de eerste flex B.V. op te starten. Voor deze speciale gelegenheid heeft notaris Hans Eskens, Floris Bruin bij hem thuis uitgenodigd om de oprichtingsakte van zijn BV “AIB Beheer B.V.” te ondertekenen.
 
Met deze wetswijziging van het BV-recht voert het kabinet een aantal maatregelen in die het ondernemen vanuit een BV aantrekkelijker maken. De wijziging is relevant voor zowel bestaande als nieuwe BV’s. Het oprichten van een BV wordt eenvoudiger en flexibeler. Ook kan een BV naar eigen wens worden ingericht.
 
Dit heeft Floris Bruin ondervonden met de oprichting van AIB Beheer B.V., een zogeheten stamrecht BV. Deze zal onder meer de financiering verzorgen voor zijn accountantskantoor, welke later dit jaar zal worden opgericht. Floris: ”De wijzigingen hebben voor mij een belangrijke rol gespeeld in het besluit om een BV op te richten. Nu het aantal formele vereisten is verminderd, is de BV eenvoudiger en sneller op te richten. Ook zijn er meer vrijheden voor de directie en aandeelhouders om het bestuur en de toezicht vorm te geven op de manier die zij het meest geschikt achten. In sommige situaties, waaronder die van mij, is het belangrijk om snel een BV op te kunnen richten. Dat dit nu mogelijk is, hebben wij met dit initiatief onderstreept.”
 
De Flex B.V.
In de nieuwe situatie zullen onder meer de volgende zaken veranderen: Er is geen minimum(start)kapitaal van €18.000 meer nodig. Eén eurocent volstaat. Ook is het mogelijk om uw kapitaal terug te brengen naar één euro (afstempelen genoemd). Doordat het startkapitaal is afgeschaft, is ook een bankverklaring niet langer nodig.
 
Tevens is de verplichte accountantsverklaring komen te vervallen. Bovendien kunnen de statuten veel makkelijker worden aangepast, doordat de vergader-eisen en de oproeping daarvan veel minder strikt zijn geworden. Aanpassingen aan wisselende omstandigheden kunnen op deze manier sneller plaatsvinden.
Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om de BV in te richten met stemrechtloze of winstrechtloze aandelen. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn bij uitgifte van aandelen aan werknemers, familieleden of financiers. Wel is een notariële akte van oprichting, met onder meer de statuten van de BV, nog nodig.
 
Al met al is het simpeler en goedkoper geworden om een BV op te richten. Voor meer informatie over de wijzigingen in het nieuwe B.V. recht, of kunt u uiteraard met ons contact opnemen.

 

Werken bij Actus

Wij hebben momenteel geen openstaande vacatures.

Nieuwsgierig? Kijk dan hier voor de vacatures?