Links

Bedrijven te koop - www.bedrijventekoop.nl
Bedrijventekoop.nl is de grootste overnamesite van Nederland. Hier worden kopers en verkopers van bedrijven met elkaar in contact gebracht.


Belastingdienst www.belastingdienst.nl
Informatie over belastingzaken voor particulieren en ondernemers.


Goede Doelen Gids - www.goededoelen.nl/goede-doelen-gids

De gids biedt uitgebreide informatie over schenken en nalaten aan goede doelen. Het gaat daarbij op praktische informatie over ondermeer fiscale aspecten van schenken of nalaten aan goede doelen.


Kadaster - www.kadaster.nl
Het Kadaster verzamelt gegevens over registergoederen in Nederland, houdt deze bij in openbare registers en op kadastrale kaarten en stelt deze gegevens tegen een vergoeding beschikbaar aan particulieren, bedrijven en andere belanghebbenden in de samenleving.


Kamer van Koophandel www.kvk.nl
In het handelsregister legt de Kamer van Koophandel (KvK) belangrijke gegevens over en voor het bedrijfsleven vast. Door het toegankelijk maken van deze gegevens voor en over het bedrijfsleven, wordt ondernemers rechtszekerheid geboden bij het aangaan van overeenkomsten, met zowel leveranciers als afnemers. In het handelsregister staan tevens alle stichtingen en verenigingen geregistreerd. Behalve inzage in de openbare registers, biedt de Kamer ook handelsnaamonderzoek aan: advies over de gekozen bedrijfsnaam op basis van vergelijkbare inschrijvingen in het handelsregister. Alle BV's, NV's, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen zijn verplicht een financieel jaarverslag te publiceren en ter openbare inzage te deponeren bij de Kamer van Koophandel.


Koninklijke Notariële Beroepsorganisatiewww.notaris.nl
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie is een overkoepelende organisatie waarbij vrijwel alle (kandidaat-)notarissen zijn aangesloten en op deze website is veel notariële informatie te vinden voor particulieren en ondernemingen.


Nationale Hypotheek Garantie www.nhg.nl
De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Het is de garantie die u kunt krijgen als u een lening afsluit voor het kopen of verbouwen van een woning. Hiermee staat het Waarborgfonds garant voor de terugbetaling van uw hypotheek(bedrag) aan de geldverstrekker.


Nederlands Mediation Instituut - www.nmi-mediation.nl
Mediation is het oplossen van conflicten met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator. De mediator doet geen uitspraak. Hij begeleidt de onderhandelingen tussen de partijen. Hij helpt hen zelf een goede oplossing te vinden voor hun conflict. Op deze site vindt u informatie over mediation en mediators. Het onafhankelijke NMI bewaakt de kwaliteit. In het NMI Register van Mediators zijn alleen gekwalificeerde mediators ingeschreven. Zij werken volgens de reglementen en beroepsregels van het NMI.


Veilingnotaris - www.veilingbiljet.nl of www.veilingnotaris.nl
Websites voor de openbare verkoop van registergoederen.


Vereniging Eigen Huis - www.veh.nl
Vereniging Eigen Huis is dé consumentenorganisatie voor iedereen met een eigen huis of met koopplannen. Ze behartigt de belangen van eigenwoningbezitters. Daarnaast geeft ze individuele adviezen. Op de website zijn verder diverse wetenswaardigheden over juridische aspecten te lezen.


Vereniging voor Estate Planners - www.epn-notaris.nl
De Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) is een notariële specialistenvereniging. De leden zijn notarissen en kandidaat-notarissen die zich gespecialiseerd hebben in estate planning; de advisering die zich richt op de juridische en fiscale begeleiding van de overgang en instandhouding van (familie)vermogens.


Vereniging voor Agrarisch Specialisten - www.vasn.nl
De Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat is een landelijke vereniging van notarissen en kandidaat-notarissen. Naast hun reguliere werkzaamheden op het gebied van het notariaat hebben zij zich gespecialiseerd in agrarische onderwerpen.


Wonen in Alkmaar - www.woneninalkmaar.nu
Op deze website vindt u het totale aanbod van nieuwbouw in Alkmaar

Werken bij Actus

Nieuwe toppers gezocht!
We zijn op zoek naar een beginnende kandidaat-notaris voor onze vestiging in Amsterdam, een (bijna) waarnemingsbevoegde kandidaat-notaris voor onze vestiging in Amsterdam.

Nieuwsgierig? Kijk dan hier voor de vacatures?