Actueel

Levenstestament

Wat is een levenstestament?

Een levenstestament is een akte waarin u uw wensen vastlegt voor het geval u zelf niet meer in staat bent om beslissingen te nemen. Dit kan gebeuren door een ziekte, een ongeluk of ouderdom. In een levenstestament kunt u uw wensen op het gebied van financiële en medische zaken vastleggen.

Wat gebeurt er als u geen levenstestament heeft?

Als u geen levenstestament heeft, kan de rechtbank een onderbewindstelling, mentorschap of ondercuratelestelling uitspreken. Dit betekent dat een ander persoon, bijvoorbeeld een familielid, een vriend of een professional, uw zaken gaat beheren. De rechtbank zal dit alleen doen als er sprake is van een situatie waarin u zelf niet meer in staat bent om beslissingen te nemen.

Nadelen van geen levenstestament hebben

Bij een onderbewindstelling, mentorschap of ondercuratelestelling verliest u uw autonomie. Ook kunnen de kosten van een bewindvoerder, mentor of curator aanzienlijk zijn. Verder zijn schenkingen door de gevolmachtigde uit uw vermogen bijvoorbeeld uitgesloten, tenzij er sprake is van een schenkingstraditie. Fiscaal kan het voordeliger uitpakken om schenkingen wel toe te staan, om zo de belastingdruk te verlagen.

Voordelen van een levenstestament

Er zijn veel voordelen aan het hebben van een levenstestament. Het levenstestament is erg flexibel. U bepaalt zelf de inhoud van het levenstestament en behoudt dus uw autonomie. De gevolmachtigde dient uw wensen te respecteren. Verder kan een levenstestament kostenbesparend zijn. U heeft geen vergoedingen te betalen aan een bewindvoerder, mentor of curator. Ook zijn uw zaken goed geregeld met een levenstestament. Een levenstestament kan u ook rust geven, omdat u weet dat uw naasten niet voor onverwachte problemen komen te staan.

Enkele voorbeelden van de voordelen van een levenstestament:

  • Financiële zaken: U kunt in uw levenstestament iemand aanwijzen die uw bankzaken, belastingaangiftes en andere financiële zaken regelt. Als uw woning onverhoopt verkocht dient te worden omdat u niet meer zelfstandig kunt wonen, kan de gevolmachtigde dit ook voor u regelen.
  • Medische zaken: U kunt in uw levenstestament aangeven wie uw medische belangen mag behartigen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan gesprekken met een arts. U kunt ook een behandelverbod en/of euthanasiewens opnemen.

Nadelen van een levenstestament

Er zijn ook enkele nadelen aan een levenstestament. Zo kan het opstellen van een levenstestament kostbaar zijn. Ook kan het zijn dat u niet altijd een geschikte persoon kunt vinden om als gevolmachtigde aan te wijzen.

Weerlegging van de nadelen

De kosten voor een levenstestament zijn relatief laag als u bekijkt wat u allemaal in het levenstestament kunt regelen en in vergelijking met de kosten voor een bewindvoerder, mentor of curator. U schept ook duidelijkheid voor uw gevolmachtigden over uw wensen als u het zelf niet meer kunt aangeven. Als u geen geschikt persoon kunt vinden om een volmacht aan te geven, kunt u altijd een professionele bewindvoerder inschakelen.

Advies

Actus Notarissen adviseert u om een levenstestament te laten opstellen. Een levenstestament kan u veel zorgen en onzekerheid besparen in een situatie waarin u zelf niet meer in staat bent om beslissingen te nemen.

Conclusie

Een levenstestament is een belangrijk document dat u kunt gebruiken om uw wensen vast te leggen voor het geval u zelf niet meer in staat bent om beslissingen te nemen. De voordelen van een levenstestament wegen ruimschoots op tegen de nadelen. Daarom adviseert Actus Notarissen u om een levenstestament te laten opstellen. U kunt hiervoor terecht bij al onze vestigingen.

(Auteur: Ezra Scheffer)