Privacy Policy

Actus Notarissen NV respecteert de privacy van de gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om op een snelle en zorgvuldige manier (vakinhoudelijke) informatie aan u te verschaffen.

Actus Notarissen NV legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht. Uw gegevens kunnen door Actus Notarissen NV, worden gebruikt om u te informeren over relevante notariële diensten.

De door u aan ons beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op zorgvuldige wijze. 

Eigenwoningschenking kort voor overlijden

Schenkingen, gedaan binnen 180 dagen voor het overlijden zijn gedaan moeten voor de berekening van de erfbelasting bij de erfenis worden opgeteld. Dat geldt niet indien bij de schenking een beroep is gedaan op de verhoogde vrijstelling.
Lees meer>

Minder woningen verkocht februari 2018

In februari 2018 zijn er ten opzichte van februari 2017 minder woningen verkocht. Het betreft een daling van 9,1%, aldus het Kadaster.
Lees meer>