Erf- en Schenkbelasting 2013 

In het geval u meer geschonken krijgt of meer dan de wettelijke vrijstelling erft dient u erf- of schenkbelasting te betalen. Elk jaar worden de vrijgestelde bedragen aangepast. Hieronder treft u de vrijstellingen aan voor het jaar 2013:
 
Erfbelasting
Bent u:
- gehuwd/geregistreerd als partner/samenwonend € 616.880,=
- (pleeg)kind / kleinkind € 19.535,=
- ziek of gehandicapt kind € 58.604,=
- ouder € 46.266,=.
Is één van bovengenoemde situaties niet op u van toepassing dan heeft u een vrijstelling van € 2.057,=.
 
Schenkbelasting
Bent u:
- (pleeg)kind € 5.151,=
- kind tussen de 18 en 40 jaar eenmalig € 24.676, of € 51.407,= of € 26.732 (*).
Is één van deze situaties niet op u van toepassing dan heeft u een vrijstelling van € 2.057,=
 
(*) Ouders mogen eenmalig kinderen tussen de 18 en 40 jaar een hoger bedrag schenken. Het basis bedrag is € 24.676,=. Wanneer het geschonken bedrag gebruikt wordt voor een verbouwing of de aankoop van een eigen woning, de aflossing van een eigenwoningschuld of een dure studie dan geldt de vrijstelling van € 51.407,=.
In het geval uw ouders u voor 2010 al eens de eenmalige hoge vrijstelling hebben geschonken mag dit aangevuld worden met het bedrag van € 26.732 mits het geschonkene aangewend wordt voor de hiervoor genoemde doeleinden.
 
Heeft u vragen hierover. Neemt u dan gerust contact op met één van onze vestigingen. Wij helpen u graag verder.


< Terug

Koningsdag

Op vrijdag 27 april zijn onze kantoren gesloten wegens Koningsdag.
We wensen iedereen een hele gezellige dag toe!

 

Eigenwoningschenking kort voor overlijden

Schenkingen, gedaan binnen 180 dagen voor het overlijden zijn gedaan moeten voor de berekening van de erfbelasting bij de erfenis worden opgeteld. Dat geldt niet indien bij de schenking een beroep is gedaan op de verhoogde vrijstelling.
Lees meer>